Frank Berendse (WUR) beschrijft de ramp op het boerenland die Henk Tennekes in 2010 voorspelde

Op het boerenland in heel West-Europa voltrekt zich een drama waarvan het einde nog niet in zicht is. Sinds 1960 is in Nederland driekwart van de broedvogels op het boerenland verdwenen, terwijl sinds de jaren 80 op veel plekken in West-Europa de hoeveelheid insecten met 80 tot 90 procent is afgenomen. De weilanden vol pinksterbloem, veldzuring en boterbloem zijn verdwenen en in Friesland heeft men de term landschapspijn uitgevonden voor het gevoel dat veel mensen hebben bij het steeds lelijker wordende landschap. Oorzaak is de voortgaande intensivering van de landbouw met steeds grotere bedrijven, overvloedig gebruik van landbouwgif en een mestoverschot dat veel te groot is. Het is de hoogste tijd dat het landbouwbeleid in heel Europa het roer radicaal omgooit. Zodat niet alleen de natuur op het boerenland een echte toekomst krijgt, maar er ook gezond voedsel wordt geproduceerd waarmee boeren een normaal inkomen verdienen.

Direct na de Tweede Wereldoorlog vroeg premier Schermerhorn aan Sicco Mansholt tot zijn kabinet toe te treden en de voedselvoorziening weer op gang te brengen. Dat was hard nodig: er was op dat moment nog voor slechts een week voedsel in Nederland. Het beleid van Mansholt beoogde dan ook de landbouwproductie in sneltreinvaart omhoog te brengen en de voedselprijzen te verlagen. Dat leidde in Europa tot massale financiële steun aan boeren, direct gekoppeld aan de hoeveelheid die werd geproduceerd. Maar de tijden veranderen. De overschotten die uiteindelijk het resultaat waren van dit beleid, werden doorgedraaid of gedumpt op de wereldmarkt en stelden zo ook de boeren buiten Europa voor ernstige problemen. In de eerste tijd besteedde de EU zo'n 70 procent van haar totale budget aan de steun aan boeren. Inmiddels is dat 40 procent, en als gevolg van de hoge kosten van het immigratiebeleid en het vertrek van de Britten uit de EU, zal dat percentage nog veel verder moeten dalen.

Auteur: Frank Berendse in de Volkskrant van 31-1-17
Frank Berendse is hoogleraar natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit.
http://www.volkskrant.nl/opinie/maak-kiloknaller-extreem-duur-om-landbo…