Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen heeft volgens VN rapport catastrofale gevolgen

Het grootschalige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw wereldwijd is volgens de VN gevaarlijk voor de volksgezondheid, heeft rampzalige gevolgen voor het milieu en is in strijd met de rechten van de mens. Jaarlijks sterven 200.000 mensen aan acute vergiftiging door bestrijdingsmiddelen. Dat stelt de Rapporteur voor het recht op Voedsel van de Verenigde Naties deze week in een nieuw verschenen rapport. De VN maakt zich grote zorgen over de effecten van het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de volksgezondheid. De onderzoekers stellen dat per jaar 200.000 mensen overlijden aan acute vergiftiging door chemische bestrijdingsmiddelen. Dit gebeurt vooral voor in ontwikkelingslanden, maar het rapport wijst ook op de risico’s in welvarendere delen van de wereld. In het bijzonder maken de rapporteurs zich zorgen over kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen waar blootstelling aan zeer kleine doseringen chemicaliën al ingrijpende effecten kan hebben op de ontwikkeling van het kind. Het uitblijven van hervormingen en maatregelen om het grootschalige gebruik aan banden te leggen is volgens het V-rapport het resultaat van een onethische lobby en agressieve marketing door grote chemiebedrijven zoals Bayer, Monsanto, Dow Chemicals en. Het veelgebruikte argument dat chemische bestrijdingsmiddelen noodzakelijk zijn om een groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te kunnen voorzien noemt de Rapporteur een ‘mythe’ die volgens de onderzoekers in stand wordt gehouden door bedrijven die systematisch de wetenschappelijk aangetoonde negatieve gevolgen van chemische bestrijdingsmiddelen ontkennen. De beste manier om de gezondheid van mens, dier en milieu te beschermen zijn volgens de VN preventieve maatregelen. De VN stelt dat het voorzorgsbeginsel een noodzakelijke voorwaarde is om tot een betere regulering van chemische bestrijdingsmiddelen te komen. Dat wil zeggen dat bij gegronde zorgen over de veiligheid van bestrijdingsmiddelen overheden moeten ingrijpen. De EU is momenteel een van de weinige gebieden ter wereld waar het voorzorgsbeginsel in wet is vastgelegd maar het staat onder druk. Handelsverdragen die de EU wil sluiten met bijvoorbeeld de VS en Canada kunnen mogelijk de hoogwaardige standaarden in de EU onder druk zetten.

Bron: Food Watch, 10-03-17
http://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/glyfosaat/actuel…