Natuurmonumenten slaat alarm over voortbestaan weidevogels

Natuurmonumenten slaat alarm over het voortbestaan van de weidevogels in Nederland. In navolging van de Vogelbescherming is de organisatie bang dat vogels als de grutto, scholekster, veldleeuwerik verdwijnen. ''Als wij er hier niet in slagen om de daling te stoppen, is het straks echt doodstil in de Nederlandse weiden'', zegt Jan Roodhart, boswachter en weidevogelexpert van Natuurmonumenten. ''Staatssecretaris van Dam (Economische Zaken) pleitte dit weekend voor extra geld voor onderzoek, prima, maar de vogels hebben alleen een kans van slagen als er op korte termijn juist geld wordt vrij gemaakt voor extra weidevogelbeheer''. Sinds 1 januari 2016 werken boeren gezamenlijk aan weidevogelbeheer. Het totaal aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet en daarvoor subsidie krijgt, is echter gedaald van 40.000 naar 16.000. ''Het kan niet zo zijn dat de toekomst van de weidevogels alleen de verantwoordelijkheid is van een handjevol boeren en afhankelijk is van subsidie'', zegt Roodhart.

Bron: Nu.nl, 20-03-17
http://www.nu.nl/dieren/4554903/natuurmonumenten-slaat-alarm-voortbesta…

Henk Tennekes

di, 21/03/2017 - 11:53

Sinds 2010 pleit de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes voor een verbod op de neonicotinoïden die het cultuurlandschap hebben verontreinigd met persistente insecten killers. Tot op de dag van vandaag weigert de Nederlandse regering aangenomen Tweede Kamer moties van die strekking uit te voeren. Het door neonics veroorzaakte gebrek aan insecten maakt de voortplanting van weidevogels vrijwel onmogelijk. Sinds de invoering van imidacloprid zijn 80% van de loopkevers en vliegende insecten verdwenen. De grutto, kievit en tureluur zullen ook verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit drama ligt bij de lobbyisten van de agrochemie die een niet-gelegimiteerde invloed op het regeringsbeleid hebben.