Europese Commissie wil neonicotinoïden verbieden

De Europese Commissie stelt voor drie insecticiden definitief te verbieden in de open teelt. Het gaat om zogeheten neonicotinoïden met de werkzame stoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Dat blijkt uit gelekte documenten die The Guardian heeft ingezien. Als het voorstel wordt aangenomen, worden in Nederland vooral de teelten van koolzaad en mais geraakt, maar ook de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en erwten. Producten met de werkzame stoffen imidacloprid en clothianidine worden verkocht door Bayer. Thiamethoxam is een product van Syngenta. Het gebruik van de neonicotinoïden wordt al sinds 2013 door de Commissie ingeperkt. De producten mogen in principe alleen worden toegepast in teelten die voor bijen niet aantrekkelijk zijn. Deze stap volgde op studies die wijzen op een verband tussen het gebruik van de producten en massale sterfte van honingbijen. Lidstaten van de EU mogen de producten op dit moment nog wel vergunnen voor bloeiende gewassen als de noodzaak voor een teelt overtuigend wordt aangetoond. In Nederland is een dergelijke uitzondering niet aangevraagd, aldus secretaris Jo Ottenheim van Nefyto, de Nederlandse belangenorganisatie voor fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. De middelen worden in Nederland wel op veel plaatsen in de glastuinbouw toegepast. Het voorstel van de Commissie voorziet in een totaalverbod in de open teelt, terwijl het product nog wel in kassen gebruikt mag worden. Natuurbeschermingsorganisatie Greenpeace is blij met de uitspraak, maar wil ook een verbod in kassen. Volgens campagneleider Herman van Bekkem is het water in het Westland extreem vervuild omdat water uit de kassen vervuild raakt met de chemische stoffen, en normaliter wordt afgevoerd naar sloten.

De lidstaten van de EU stemmen mogelijk in mei over het voorstel. Het is echter ook mogelijk dat een besluit wordt uitgesteld tot de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA in de herfst een omvangrijke studie naar de schadelijkheid van de stoffen voor honingbijen publiceert. Eerder concludeerde de EFSA dat de stoffen giftig zijn voor honingbijen, maar dat nog te weinig data is verzameld om ook vast te stellen is of bij normaal gebruik sprake is van een serieus risico.

Het gaat volgens de Europese belangenorganisatie voor pesticidenmakers ECPA meer om een politiek dan een wetenschappelijk gemotiveerd voorstel. De betrokken bedrijven Bayer en Syngenta houden zelf ook vol dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat bij normaal gebruik bijenpopulaties fors afnemen. Neonicotinoïden wordt doorgaans verkocht in de vorm van zaadcoatings en zouden minder schadelijk zijn dan alternatieve middelen die worden gespoten.

Bron: Boerderij, 24-03-17
http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2017/3/Europese-Commissie-wil-…

Henk Tennekes

za, 25/03/2017 - 13:07

Een verbod op de neonicotinoïden betekent nog lang niet het einde van de insectenmoord. De stoffen hebben zeer hoge halfwaardetijden in water en bodem, en zullen nog vele jaren een grote bedreiging vormen voor insecten. Maar er is in ieder geval hoop dat de natuur de kans krijgt zich te herstellen van rampzalige verontreiniging van het landschap met de gevaarlijkste insecticiden die ooit in de landbouw werden toegepast.