Aantal Nederlandse biologische boeren groeit met ruim twaalf procent

In 2016 groeide voor het eerst sinds 2010 het aantal geregistreerde biologische boerenbedrijven harder dan het aantal biologische handels- en verwerkingsbedrijven. Er zijn nu 1831 boerenbedrijven geregistreerd bij Skal Biocontrole. Door de krapte in het aanbod van biologische grondstoffen groeide het aantal handelsbedrijven langzamer, met tien procent naar 2.586. Steeds meer provincies kiezen ervoor om biologische landbouw te stimuleren. Zo gaan de drie noordelijke provincies samen onderzoek doen naar het effect van biologische landbouw op de economie, de voedselproductie, het milieu en het landschap. Groningen heeft daarnaast al een uitgebreid stimuleringsprogramma biologische landbouw. Met de groei van het biologisch landbouwareaal wordt de druk op het milieu in Nederland vanuit de landbouw kleiner. Een biologische boer werkt in harmonie met de natuur en grondgebonden. Hierbij worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook zit er een grens aan het aantal dieren per hectare. Er mag nooit meer mest geproduceerd worden dan dat er nodig is voor het biologische land. Ook is de biodiversiteit op biologische bedrijven 25 % hoger dan op gangbare boerenbedrijven.

Bron: Actief Online, 5-4-17
http://www.actiefonline.nl/nieuws/achtkarspelen/aantal-nederlandse-biol…