Verlies biodiversiteit breekt veilige drempel wereldwijd

De biodiversiteit gaat er overal ter wereld zo sterk op achteruit dat het functioneren van ecosystemen en daarmee de stabiliteit van de menselijke samenlevingen in gevaar komen. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek in samenwerking met het VN-milieuagentschap Unep. Het team analyseerde data van honderden wetenschappers overal ter wereld, goed voor 2,38 miljoen gegevens over 39.123 diersoorten op 18.659 plaatsen. Op basis daarvan reconstrueerden ze per vierkante kilometer hoe de biodiversiteit is veranderd sinds de komst van de mens. "Het is voor het eerst dat we het effect van het verlies aan habitat op de biodiversiteit zo gedetailleerd in kaart hebben kunnen brengen", zegt Tim Newbold van het University College London, die meewerkte aan de studie. "We hebben ontdekt dat in de meeste gebieden in de wereld het verlies van biodiversiteit boven de veilige drempel is gestegen." Op 58,1 procent van het aardoppervlak, waar 71,4 procent van de wereldbevolking woont, is het verlies van biodiversiteit groot genoeg om de capaciteit van ecosystemen te ondermijnen om menselijke samenlevingen te ondersteunen. Graslanden, savanne en kreupelhoutgebieden zijn het ergste getroffen door het verlies aan soortenrijkdom, op de voet gevolgd door bossen. "Het is erg zorgwekkend dat het landgebruik de biodiversiteit al onder de veilige drempel heeft geduwd", zegt hoogleraar Andy Purvis van het Natural History Museum in Londen. "Beleidsmakers maken zich veel zorgen over economische recessies, maar een ecologische recessie kan veel ergere gevolgen hebben. De schade die we vaststellen, verhoogt de kans daarop. Als we de biodiversiteit niet veilig kunnen stellen, spelen we ecologische roulette."

Bron: De Wereld van Morgen, 18-07-16
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/07/18/verlies-biodiversiteit-…