Waterschap Limburg spreekt van grote winst als imidacloprid en/of thiacloprid op alle meetlocaties normoverschrijdend worden aangetroffen

Het Waterschap Limburg doet vanaf 2015 (toen nog als Waterschap Peel en Maasvallei) mee met één van de landelijke meetnetten gewasbeschermings-middelen: namelijk het meetnet voor de glastuinbouw. Deze langjarige meetnetten zijn opgesteld per teelt. Voor glastuinbouw is een apart meetnet gemaakt waar zeven waterschappen aan mee doen. Het meetnet loopt door tot 2023.
Het waterschap meet op 5 locaties (Langevense loop na instroom sloot Aertserf, Belferderbroekbeek na de instroom van de Kuhlergraaf, langs de Elshoutweg, Berendonkse beek Bongaardweide, Krayelse Loop Maasbree de Lange Heide, Rijnbeek nieuwe Rijnstraat) nabij concentratiegebieden van kassen. Het gemeten pakket bevat 66 stoffen die gebruikt worden bij de teelt onder glas. We meten 6 x per jaar, verspreid over het jaar. Het bijgevoegde rapport geeft de opzet van het onderzoek weer en de resultaten voor 2015 en 2016. Geen van de vijf locaties voldoet aan de wettelijke normen voor gewasbeschermingsmiddelen. Van de 60 monsters die we over twee jaar hebben genomen waren er maar 13 waarin geen normoverschrijdingen werden aangetroffen. De Neonicotinoïden imidacloprid (werkzame stof in o.a. het middel Admire) en thiacloprid (o.a. Calypso) vertonen de meeste overschrijdingen. Samen zorgen ze, in twee jaar tijd, voor 42 overschrijdingen (van de totaal 105 gevonden overschrijdingen in de 60 monsters). In elk van de vijf locaties is ofwel imidacloprid of thiacloprid, of zijn beide, overschrijdend aangetroffen. Meerdere overschrijdingen, op meerdere locaties werden ook gevonden voor spinosad (o.a. CONSERVE en TRACER), spiromesifen (OBERON), pirimicarb (O.A. UPL PIRIMICARB en PIRIMOR), en pymetrozine (CHESS en PLENUM).

Bron:
Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw
Resultaten 2015 en 2016, van 5 locaties in Noord-Limburg (bijlage)