Stille ramp: de insecten verdwijnen

Er zijn steeds minder insecten. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid insecten in de natuurgebieden rond het Duitse Krefeld met bijna 80% is afgenomen in 25 jaar van 1989 tot 2014. Een afname die volgens een publicatie in Science niet alleen in Duitsland geconstateerd wordt, maar ook in andere landen. Zo daalde het aantal insecten in Schotland met 60%. Het onderzoek in Krefeld werd uitgevoerd in natuurgebieden waar niet zo extreem veel was veranderd in het beheer van die gebieden zelf. Maar in de omgeving is wel veel veranderd. Het landschap rond deze gebieden wordt steeds intensiever gebruikt door de landbouw. Houtwallen, overhoekjes, slootjes en greppels verdwijnen alles lijkt steeds meer op een enorme monocultuur van gras of graan. Meerdere ruilverkavelingen hebben de omgeving eenvormig gemaakt. Er zijn steeds minder plekjes waar insectenlarven ongestoord tot volle wasdom kunnen komen. De insectenkenners denken dat bestrijdingsmiddelen wel eens de boosdoeners zouden kunnen zijn. Er wordt tegenwoordig gif gebruikt wat het oriëntatievermogen van insecten kan aantasten en daarmee hun overlevingskansen zeer klein maakt. Het funeste effect op de bijenhouderij van deze middelen is al enige tijd bekend, maar dat ze ook zo veel schade onder wilde insecten zouden aanrichten werd niet vermoed. De effecten blijken veel dramatischer dan gedacht. Opvallend is dat sinds het beperken van het gebruik van deze middelen in de landbouw, de bijensterfte in Nederland is afgenomen. De middelen worden echter nog veel ingezet om zaden te beschermen waardoor het toch in het milieu komt en uiteindelijk wilde insecten bereikt. Veel mensen zeggen dat er al jaren steeds minder insecten zich te pletter vliegen op hun autovoorruit. Beweerd werd, dat dat kwam door aerodynamische auto’s, maar dat lijkt nu toch niet het geval.

De enorme afname heeft natuurlijk veel meer gevolgen dan alleen minder grote aantallen insecten. Heel veel grotere dieren zijn afhankelijk van insecten. Het is niet verbazingwekkend dat een vogel als de grutto afneemt, want hoe kunnen grutto jongen opgroeien zonder de eiwitrijke insecten? Maar ook vleermuizen, veldleeuwerikken, bonte vliegenvangers, gierzwaluwen en egels zijn afhankelijk van insecten. Als de enorme afname van de aantallen insecten doorzet, dan zou die weleens heel ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor andere dieren.

Bron: One World, 19-05-17
https://www.oneworld.nl/groen/natuur/stille-ramp-de-insecten-verdwijnen