Ruim een derde van de Belgische vogels zijn bedreigd

Meer dan een derde van alle Belgische broedvogels zijn op Europese schaal bedreigd. Vooral weide- en akkervogels zitten in slechte papieren. Dat blijkt uit een uitgebreid rapport van Birdlife International, waarover Natuurpunt bericht. "Er zijn 184 broedvogelsoorten in België", verduidelijkt Gerald Driessens van Natuurpunt. "62 daarvan zijn 'Species of European Conservation Concern'. Dat betekent dat hun populatiegrootte in heel Europa onrustwekkend klein is. Voor 24 van die soorten wordt de laatste jaren ook nog eens een duidelijke achteruitgang gesignaleerd in ons land."

Duidelijke verliezers zijn weide- en akkervogels. "Vooral door de intensivering van de landbouw verliezen ze broedgebied en voedsel. In Vlaanderen zijn de populaties van de Kievit (Vanellus vanellus) en de Patrijs (Perdix perdix) op die manier gekelderd. Ook de Zomertortel (Streptopelia turtur), een duivensoort die het moet hebben van houtkanten in landbouwgebied, doet het zo slecht dat hij in België met uitsterven bedreigd is."

Het rapport toont wel aan dat gerichte inspanningen om leefgebieden te herstellen, succes boeken. Verschillende rietvogels, zoals de roerdomp (Botaurus stellaris), laten een positieve trend optekenen. Natuurpunt wijst erop dat in het kader van het Sigmaplan de afgelopen jaren 1.500 ha drasland en rietvelden hersteld werden. Ook bij heidevogels, die het slecht doen over heel Europa, suggereren de cijfers dat hun val in België gestopt is.

Een aangepast maaibeheer kan een verschil maken voor grondbroedende landbouwsoorten, merkt de natuurvereniging op. "Maar voor andere soorten, zoals de kuifleeuwerik (Galerida cristata) of grauwe gors (Emberiza calandra. Synoniem: Miliaria calandra), die ook op punt staan uit te sterven, zijn de redenen van achteruitgang complexer en weten we nog niet goed wat de juiste maatregelen zijn en is verder onderzoek nodig", zegt Driessens nog.

De publicatie van BirdLife toont populatiegegevens voor 221 vogelsoorten in alle Europese en sommige Oost-Europese landen. Het is dertien jaar geleden dat Birdlife een staat van de Europese broedvogels maakt.

Bron: HLN, 20-05-17
http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/3162952/2017/05/20/…