Het land van Bartje wordt het afvalputje van de industriële landbouw

'De situatie in Drenthe is zorgwekkend', zegt het internationale vrouwen- en milieunetwerk Women Engage for a Common Future (WECF) over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe. WECF publiceert in deze Week Zonder Pesticiden een nieuw rapport "Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe", waaruit blijkt dat de helft van de gevonden bestrijdingsmiddelen geclassificeerd wordt als zeer gevaarlijk. Daarnaast blijkt Drenthe voor duurzame landbouw hekkensluiter in Nederland. In 2014 kwamen gemiddeld 14 verschillenden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voor. Het meest belast blijkt het water bij Smilde, Oosterhesselen, Erica, Barger-Compascuum, Klazienaveen en Hoogeveen; in deze gebieden werden 25 tot 41 verschillende stoffen in sloten en kanalen gevonden. Maar liefst 74 verschillende actieve stoffen bleken in de Drentse wateren aanwezig. De helft van deze stoffen staan te boek als zeer gevaarlijk volgens de PAN Liste of Highly Hazardous Pesticides.

Sinds jaren worden door de provincie Drenthe, Waterschappen en andere belanghebbenden programma´s en maatregelen ontwikkeld om de emissie van bestrijdingsmiddelen uit de agrarische sector te verminderen. Tot nu toe waren de genomen maatregelen voor Drenthe – een provincie met zeer kwetsbare gronden - onvoldoende. Drenthe is zelfs hekkensluiter als het gaat om duurzame landbouw: in de provincie werd in 2015 slechts 0,66% van het landbouwareaal biologisch bewerkt.

Bron: De Krant van Midden Drenthe, 28-03-17
https://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl/nieuws/regio/487764/veel-bestrij…