Bestrijdingsmiddelen maken de bodem onvruchtbaar

Er zijn steeds minder wormen in Nederland en dat is een probleem. Wormen, kevers en larven zijn allemaal erg belangrijk voor de levenscyclus op aarde, maar dat komt in gevaar nu het aantal daalt. Want hoewel we wormen en andere kleine bodemdieren niet zien, gaan we ze wel degelijk missen als ze er niet meer zijn. ‘In een handje grond zit meer bodemleven dan hoeveel mensen er op aarde zijn’, legt Gerard Korthals van de Wageningen University en het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) uit. ‘Dat gaat om miljarden in aantallen. Dat doet van alles. Beesten, schimmels, aaltjes. Die zijn allemaal bezig om de voedselkringloop in de benen te houden’, vervolgt hij. De bodemdieren gaan achteruit en daarmee gaat de voedselkringloop ook achteruit. ‘Dat komt door het intensieve gebruik van de bodem zoals wij dat doen. Dan moet je denken aan het veel gebruiken van chemische middelen, bestrijdingsmiddelen, kunstmest, grond bewerken.’

Om dat te verbeteren heeft Korthals enkele oplossingen: ‘We proberen bijvoorbeeld op kleinere schaal meer gewassen te verbouwen. Dat betekent dat je meer diversiteit hebt en het is goed op te pakken door de boer. Het maakt dan niet of je over heel veel hectares hetzelfde gewas hebt, of dat je al die hectares in stroken door elkaar heen teelt. Wij tonen steeds vaker aan dat dit ook economisch gezien rendabel is.’

Bron: BNR Nieuws, 31-05-17
https://www.bnr.nl/nieuws/duurzaamheid/10323835/er-zijn-steeds-minder-b…