Huiszwaluw lijdt honger in Groningen stad door insectengebrek

De huiszwaluw (Delichon urbicum) in de stad heeft het zwaar dit jaar; er is te weinig voedsel beschikbaar. Zo concludeert stadsecoloog Jan Doevendans. Hij is vandaag bezig een deel van de zwaluwen te ringen, te meten en te wegen. Een hoogwerker gaat de lucht in op het Van Brakelplein in Groningen. Erbovenop staan stadsecoloog Jan Doevendans kameraad Henk de Wit en bevriend vogelkenner Andries Berghuis. Gedrieën staan ze over een van de nestkasten gebogen die bevestigd zijn aan verschillende gevels op het plein. Met de greep van een ervaren natuurdeskundige - het kopje tussen linkerwijsvinger en -middelvinger, de rest van het lijfje rust in zijn handpalm - klemt Doevendans voorzichtig een kleine zwaluw in zijn hand. De jonge vogel krijgt een ringetje om zijn rechterpoot, waarna Doevendans zijn rechtervleugel langs een meetlat legt. ,,77, Henk’’, geeft hij hardop het aantal millimeters door aan Berghuis, die net als Doevendans zelf nauwgezet alle gegevens noteert. Dan is het de beurt aan De Wit. Hij weegt elke vogel in een kokertje, gemaakt van het karton van een keukenrol. Hopla, daar gaat het beestje op zijn kop erin, waarna De Wit het kokertje op een weegschaal legt. ,,19,8’’, roept hij. Wat betekent; 19,8 gram. Doevendans schudt zijn hoofd. ,,Dit gaat niet goed, jongens. De ervaring leert dat een vogel met een vleugellengte van 73 millimeter’ tenminste 20 gram moet wegen. ,,De lengte van de vleugels zegt iets over de groei’’, legt Doevendans uit. ,,Dit gegeven, samen met het gewicht van een vogel, zegt dit iets over de conditie.’' Daarmee is het dit seizoen niet al te best gesteld, zegt Doevendans, die al enkele lege nesten en een paar nesten met dode pullen - de jongen van een huiszwaluw - aantrof. ,,,Een drama’’, zegt hij. ,,Die beesten liggen hier gewoon dood te gaan in de kast.’’ De oorzaak van de sterfte is een gebrek aan voedsel, stelt Doevendans. Er zijn te weinig insecten. Normaal gesproken vangen twee zwaluwouders duizenden vliegen en andere insecten per dag om hun jongen mee te voeden.

De stadsecoloog wijdt het voedseltekort aan het gebruik van neonicotinoïden, een veel gebruikt insectenbestrijdingsmiddel in de landbouw. De Europese Unie (EU) overweegt het pesticide de verbieden.

Bron: Dagblad van het Noorden, 26-06-17
http://www.dvhn.nl/groningen/Huiszwaluw-lijdt-honger-in-Groningen-stad-…