De overheid moet een deltaplan voor de toekomst van de landbouwsector maken

De Nederlandse landbouw is de meest innovatieve van de wereld. We produceren zeer efficiënt en voorzien de wereld van hoogwaardige voedselproducten. De Nederlandse landbouwsector is echter ook ziek: veel boeren leven onder de inkomensgrens en kunnen vaak nauwelijks rondkomen. In de varkenssector verkeren veel boeren al jaren op het randje van een faillissement. Naast de problemen voor de boeren zelf is de milieu-impact van de sector groot. Die is verantwoordelijk voor 12 procent van alle Nederlandse CO2-uitstoot. De intensieve veehouderij zorgt verder voor gezondheidsschade bij Nederlanders, door de uitstoot van onder andere ammoniak en fijnstof. Schadelijke stoffen uit de landbouw bedreigen ook de natuur en biodiversiteit. Veel veevoer halen we uit Zuid-Amerika. De teelt hiervan heeft ook daar schadelijke gevolgen voor het milieu. Vaak wordt de oplossing gezocht in het verbeteren van de efficiency, maar dat draagt lang niet altijd bij aan de gewenste duurzaamheid. Integendeel. Ondanks alle efficiencymaatregelen neemt de totale uitstoot van broeikasgassen toe en gaat het inkomen van boeren alleen maar achteruit. De meest effectieve oplossing is het verminderen van het aantal dieren. De koe is een van de grootste ‘klimaatkonijnen’. Daarom moet het aantal koeien, maar ook het aantal varkens en kippen in Nederland flink omlaag. Ook zou het goed zijn als de overheid, samen met de landbouwsector, een deltaplan voor de toekomst zou maken. Een toekomst waarin boeren een goede boterham verdienen en kwaliteitsproducten maken met oog voor het dierenwelzijn en het milieu. Een toekomst ook waarin we onze hoogwaardige landbouwkennis exporteren naar landen waar die kennis nog nauwelijks aanwezig is.

Het is zaak dat de politici die onderhandelen over het nieuwe kabinet hier werk van maken. Met name CDA en ChristenUnie aarzelen om ingrijpende maatregelen te nemen in de landbouwsector. Maar juistde boeren in hun achterban zijn gebaat bij een effectief landbouwbeleid waarin er aandacht is voor milieu én een goed verdienmodel voor boeren.

De meerderheid van de CDA-achterban (58 procent) en de CU-achterban (63 procent) maakt zich zorgen om de klimaatverandering, blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse marktonderzoeksbureau Motivaction. Het getuigt van goed rentmeesterschap als de onderhandelaars deze zorgen serieus nemen.

Bron: Talitha Koek in het Reformatorisch Dagblad, 22-08-2017
https://www.rd.nl/opinie/kleinere-veestapel-is-in-het-belang-van-de-boe…
De auteur is woordvoerder landbouw bij Natuur & Milieu.