De oppervlaktewater verontreiniging met fipronil bedreigt insecten

Fipronil komt al jarenlang voor in de Zeeuwse sloten en wateren. Metingen laten sinds 2010 overschrijdingen van de milieunorm zien. Dat gebeurt, behalve in het Westland, vooral in Zeeland. In 2015 werden bijvoorbeeld overschrijdingen gemeten in de omgeving van Dreischor, Waarde en Kloosterzande en bij de rioolwaterzuiveringen bij Ritthem en Terneuzen. Voornaamste oorzaak is waarschijnlijk het gebruik van de stof in de landbouw. Fipronil is een toegestaan gewasbeschermingsmiddel bij de teelt van bijvoorbeeld ui, prei en kool.

De dosis-werkingsrelatie van fipronil bij insecten wordt beschreven door de regel van Haber (het product van concentratie en tijd veroorzaakt dezelfde werking). Daaruit kan worden afgeleid dat de werking onomkeerbaar en cumulatief is en dat een drempelwaarde niet bestaat. Fipronil is stabiel in water en kan alleen door inwerking van licht worden afgebroken (fotolyse). Daarmee vormt de waterverontreiniging met fipronil een bedreiging voor water insecten.

Gebruikte bron: BN De Stem, 06-09-2017
https://www.bndestem.nl/zeeland/fipronil-zit-al-jaren-in-zeeuwse-watere…