De visie van een Zutphenaar die van natuurbehoud niets begrepen heeft

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is niet van plan het uitstel voor de waterzuivering van collectieven in de glastuinbouw te verkorten. Dat liet hij donderdag weten tijdens het Tweede Kamerdebat over landbouwpesticiden die schadelijk zijn voor bijen. GroenLinks diende tijdens het debat een motie in waarin wordt gevraagd het uitstel te verkorten van 1 januari 2021 naar 1 januari 2019. De partij ziet geen reden voor zo'n lang tijdsbestek en vreest dat er zo toch nog te grote emissies van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

De glastuinbouw heeft vanaf 2018 een zuiveringsplicht. Bedrijven moeten dan hun afvalwater voor 95 procent zuiveren op gewasbeschermingsmiddelen en voor 99,5 procent op imidacloprid. Tuinders die individueel zuiveren moeten al vanaf 1 januari 2018 aan die plicht voldoen. Glastuinbouwbedrijven die de zuivering collectief oppakken, kunnen maximaal tot 1 januari 2021 uitstel krijgen.

Kamp wil niet tornen aan de afspraak met de sector. Het bevoegd gezag bij waterzuivering - gemeentes en waterschappen - verleent dit uitstel. Volgens de minister houdt dat niet automatisch in dat alle collectieve initiatieven voor zuivering het maximale uitstel van drie jaar krijgen. De waterzuiveringscollectieven moeten wel uiterlijk aan het eind van dit jaar een businessplan voor de zuivering klaar hebben. Over de motie van GroenLinks om het uitstel te verkorten moet nog worden gestemd.

Kamp liet tijdens het debat ook weten niets te voelen voor nationale regelgeving voor neonicotinoïden. De Partij van de Dieren drong aan op een nationaal verbod. De minister volgt liever de lijn van een geharmoniseerde Europese aanpak.

De Europese Commissie overweegt een verbod op drie neonicotinoïden in buitenteelten vanwege hun gevaar voor de bijen. Het gaat om imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Deze producten mogen in het veld alleen nog worden toegepast in niet-bloeiende gewassen.

Volgens Kamp steunt de Nederlandse regering de benadering van Brussel, maar heeft het wel kanttekeningen geplaatst. Den Haag wil onder andere weten of plagen dan nog wel afdoende kunnen worden beheerst. Ook zijn de risico's van alternatieve middelen nog niet in kaart gebracht. Hoe groot is bijvoorbeeld het resistentiegevaar bij deze alternatieven? Als hierover meer bekend is neemt het ministerie een definitief standpunt in.

Bron: Nieuwe Oogst, 28-09-17
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/09/28/kamp-houdt-vast-aan-uitste…