Door gebruik neonics zijn kievit en scholekster in 5 jaar tijd 90% achteruit gegaan in de Hoeksche Waard

De weidevogelgroep van Hoekschewaards Landschap houdt zich bezig met het beschermen van weidevogelnesten en jonge vogels bij werkzaamheden op het land. De weidevogels in zijn algemeenheid hebben het erg zwaar de laatste jaren in Nederland. In de Hoeksche Waard komt daarbij dat de vogels die op akkerland broeden, kievit (Vanellus vanellus) en scholekster (Haematopus ostralegus) , extra hard getroffen worden. Vanuit diverse onderzoeken komt duidelijk naar voren dat de neonicotinoïden hier debet aan is. Hierdoor zijn er voor de jonge vogels te weinig insecten waardoor ze verhongeren. Het gevolg is dat de achteruitgang van de weidevogels op akkerland in 5 jaar tijd 90% is. De locaties waar nu nog vogels op akkerland broeden bevinden zich hoofdzakelijk bij bioboeren, op percelen waar maïs gezaaid wordt en plekken waar van oudsher al veel weidevogels bij elkaar broeden. Maar ook op deze plekken zien we de aantallen teruglopen.

Bron:
MEDEDELINGENBLAD VAN DE VOGELWERKGROEP VAN HET HOEKSCHEWAARDS LANDSCHAP, NUMMER 36, MAART 2017
http://www.hwl.nl/files/documenten/IVV_nr.36_2017web.pdf