Op mondiaal niveau is door het gebruik van neonicotinoïden een voor insecten giftig landschap ontstaan

Zwitserse onderzoekers hebben 198 honingmonsters van lokale imkers op alle continenten van de wereld, uitgezonderd Antarctica, op de aanwezigheid van neonicotinoïde insecticiden onderzocht. In driekwart van de honing wereldwijd werden resten van ‘bijengif’ gevonden. Het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde gisteren het Zwitserse onderzoek. Nederlandse experts noemen de uitkomsten schokkend. Toxicoloog Henk Tennekes, die al in 2010 publiceerde over de risico’s van neonicotinoïden, zegt dat de studie heeft bevestigd “dat er op mondiaal niveau een voor insecten giftig landschap ontstaat”.

Gebruikte bron: Dagblad Trouw, 06-10-17
https://www.trouw.nl/groen/huiveringwekkend-in-driekwart-van-de-potjes-…

Henk Tennekes

wo, 11/10/2017 - 10:23

Neonicotinoïde insecticiden hebben drie rampzalige eigenschappen: 1. ze zijn extreem giftig voor insecten en de effecten worden door de tijd versterkt, 2. ze spoelen gemakkelijk uit naar het grondwater of spoelen af naar het oppervlaktewater, 3. ze zijn zeer stabiel in de bodem en in het water (vergelijkbaar met DDT). Nu we zien dat honing op wereldwijde schaal verontreinigd is geraakt met neonicotinoiden, mogen we gerust aannemen dat het cultuurlandschap ook op wereldwijde schaal verontreinigd is geraakt met neonicotinoiden. Chronische blootstelling van insecten aan neonicotinoiden zal leiden tot sterke achteruitgang van insecten en insectivore soorten. Als de metingen van de biomassa van insecten in het Duitse Krefeld ons iets vertellen, is het dat vier op de vijf insecten inmiddels zijn verdwenen. Het cultuurlandschap is extreem giftig geworden voor insecten. De ramp in de insectenwereld die ik in 2010 in mijn boek heb voorspeld is bittere realiteit geworden.