Ook in Friesland minder insecten: ‘nog maar een fractie van wat het was’

Dat er steeds minder insecten rondvliegen en -fladderen ziet de Friese entomoloog (insectendeskundige) Peter de Boer al jaren om zich heen. ,,Ontzettend, hoeveel biomassa er verdwenen is.’’ Al sinds zijn twaalfde vangt De Boer verschillende soorten Syrphidae, zweefvliegen, op vaste hotspots zoals in de bossen bij Beetsterzwaag. ,,Wat is daar nu vang, is nog maar een fractie van wat het dertig jaar geleden was.’’ Een bepaald soort ‘gitje’ (kleine, donkere vliegjes) dat hij al jaren in de gaten houdt? ,,Vroeger zag ik er duizenden, ik had niet eens de behoefte om ze te vangen.” Vorig jaar trof hij op dezelfde plek nog maar een handvol aan. De Boer hekelt de Friese ‘monocultuur’ van groene vlaktes met raaigras, waar voor klein vliegend grut niets te halen valt.

Bron: Leeuwarder Courant, 19-10-17
http://www.lc.nl/friesland/Ook-in-Friesland-minder-insecten-%E2%80%98no…