Het ecologische Armageddon is nabij

‘We zijn op weg naar een ecologisch armageddon. Als we de insecten verliezen, zal alles in elkaar storten.’ Hier sprak de Britse hoogleraar biologie Dave Goulson. De aanleiding: een wetenschappelijke studie die uitwijst dat in ruim een kwarteeuw de hoeveelheid insecten met driekwart is gedaald. Bij het lezen van het alarmerende bericht moest ik terugdenken aan een gesprek dat ik jaren geleden had met toxicoloog Henk Tennekes. In 2010 publiceerde hij het boek Een ramp in de maak waarin hij wees op de dramatische achteruitgang van de insecten- en vogelpopulatie en die verbond met het grootschalige gebruik van neonicotinoïde insecticiden. Tennekes voelde zich destijds nogal eenzaam in zijn strijd. Maar nu zijn er steeds meer aanwijzingen dat hij het gelijk aan zijn zijde had.

Bron: Tomas Vanheste in de Correspondent, 20-10-17
https://decorrespondent.nl/7500/op-weg-naar-een-armageddon-wij-modderen…

Henk Tennekes

ma, 23/10/2017 - 18:46

Je hoeft er geen onderzoeker voor te zijn, elke leek met een beetje opmerkingsgave kon zelf al lang zien dat het aantal insecten is afgenomen. De horren die we jaren geleden kochten voor de open ramen, zijn haast niet meer nodig. De vleermuisjes die altijd in de schemering kwamen jagen in onze achtertuin: weg. Met lede ogen zie ik het aantal gierzwaluwen hier in het dorp elk jaar afnemen.

Ook de aantallen (zang)vogels in het voorjaar, vroeger één kakofonie van bijna niet te onderscheiden vogelgeluiden. Nu hoor je de afzonderlijke vogels. Zo heb ik nog wel meer voorbeelden. Het duidelijkste voorbeeld zijn de insecten op de autoruit. Zo'n kleine vijftig jaar geleden zijn we naar Friesland verhuisd. Als we in de beginjaren door de Flevopolder naar de Randstad en terug reden, zat de autoruit helemaal vol met zich te pletter gevlogen insecten. Nu amper eenderde van de ruit. En gut, gut, hoe zou dit nu toch komen? Twee deskundigen aan de tafel bij DWDD vroegen het zich af. Wat zouden de onderzoekers denken van de 'grondontsmetting', de ingebouwde 'gewasbescherming', het volop gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen et cetera? Roundup is voor iedereen gewoon te koop. Wel moord en brand schreeuwen, maar geen maatregelen treffen. Ik maak me allang geen enkele illusie meer, maar moet denken aan het bekende Indiaanse gezegde: 'Pas als de laatste boom geveld en de laatste vis gevangen is, zal de mens beseffen dat geld niet eetbaar is.'

Ingezonden brief van Gerda Jongsten, Drachten in de Volkskrant, 23-10-17
https://www.volkskrant.nl/opinie/-pas-als-de-laatste-insect-dood-is-zal…