Onze landbouwgrond is zo dood als een pier

Het zijn niet alleen insecten en vogels boven de grond die last hebben van bestrijdingsmiddelen. In de bodem waar planten en gewassen groeien, werkt het gif net zo goed. Je hoort weinig over het bodemleven dat zich daar afspeelt. Maar het is essentieel. Miljoenen bacteriën, schimmels en allerlei andere bodemdiertjes, van aaltjes tot regenwormen, zorgen ervoor dat planten voedingsstoffen kunnen opnemen, dat er genoeg lucht in de bodem zit om gewassen te kunnen verbouwen en dat er voldoende gangetjes zijn waardoor de regen kan wegstromen. De ‘diensten’ die een gezonde bodem levert, zijn talrijk en fantastisch: micro-organismen en bodemdiertjes in de grond neutraliseren ziekteverwekkers, recyclen plantenresten en slaan koolstof op. Ze zijn onmisbaar en onvervangbaar. De intensieve landbouw helpt dit rijke bodemleven om zeep. Want door het gebruik van gif, maar ook door ploegen, het gebruik van zware machines, en onmatig gebruik van mest neemt de biodiversiteit in de bodem af. Zo komen op intensief bewerkt land minder soorten regenwormen voor, die minder activiteit vertonen en zich veel minder goed voortplanten.

Bron: Jelmer Mommers en Tomas Vanheste in de Correspondent, 01-11-17
https://decorrespondent.nl/7533/onze-landbouwgrond-is-zo-dood-als-een-p…