De Zuid-Hollandse boerenlandvogels staan door jarenlange bezoedeling van het landschap met imidacloprid op de rand van uitsterven

De dalende trend op het gebied van biodiversiteit in Zuid-Holland blijft aanhouden. Met name de natuur in het agrarisch gebied en de meest kwetsbare soorten van de zogenaamde rode lijst hollen hard achteruit. In navolging van vorige jaren blijkt uit een recent verschenen rapport van het Kennisinstituut Alterra dat de Zuid-Hollandse biodiversiteit een dalende trend blijft vertonen.

Zowel nationaal als internationaal is afgesproken dat de achteruitgang van de biodiversiteit moet worden gestopt omdat biodiversiteit voor de mens van levensbelang is. Ook de provincie Zuid-Holland heeft het doel om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen al jaren geleden omarmd, maar dit rapport laat opnieuw zien dat dit doel nog altijd ver buiten bereik is. Alex Ouwehand, directeur van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: “Als we het beleid en de uitvoering daarvan niet aanpassen, dan zal de achteruitgang met grotere gevolgen blijven aanhouden. En wat je eenmaal kwijt bent aan biodiversiteit, krijg je niet gemakkelijk meer terug.”

De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. Als het om alle landnatuur in heel de provincie Zuid-Holland gaat, dan is er een jarenlange constante dalende trend zichtbaar. Deze wordt met name veroorzaakt doordat het zeer slecht gaat met de agrarische natuur: de akker- en weidevogels. In twaalf jaar tijd zijn deze met meer dan 30 procent achteruit gegaan. Ook met de bedreigde soorten van de zogenaamde rode lijst is het slecht gesteld: ten opzichte van 1990 is circa 70 procent van de populatieomvang van deze soorten nu verloren gegaan. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is dit zeer verontrustend.

Bron: Het Kontakt Alblasserwaard, 07-03-17
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/75895/natuur-in…