Neonicotinoïden zijn giftig voor zangvogels

Uit nieuw onderzoek van Margaret Eng en Christy Morrissey van de universiteit van Saskatchewan (Canada) blijkt dat neonicotinoïden ook giftig zijn voor zangvogels. De effecten traden op nadat ze gevangen vogels (mussen) gedurende drie dagen per maagsonde een dosering gaven die equivalent is aan consumptie van drie of vier met imidacloprid behandelde koolzaadjes. Imidacloprid zorgde ervoor dat ze 25% van hun lichaamsgewicht verloren. Bovendien ontdekten ze dat hun oriëntatievermogen, dat ze nodig hebben tijdens de jaarlijkse trek, significant werd beïnvloed. Margaret Eng legt uit: “De vogels lopen door consumptie van met imidacloprid behandelde zaadkorrels zeer waarschijnlijk achter op hun trekschema, of kiezen per abuis een andere route. Daarmee nemen hun overlevingskansen af, of komen ze te laat om zich voort te planten.”

Bron: Animals Today, 16-11-17
https://www.animalstoday.nl/neonicotinoiden-giftig-voor-zangvogels/