Eens waren er meer mussen dan inwoners in Spanje, maar nu zijn ze bijna verdwenen

Het valt veel mensen steeds meer op dat als men door een stad of dorp loopt er steeds minder vogels te zien en horen zijn. Uiteraard ligt het eraan waar je loopt maar over het algemeen is er een flinke afname in verschillende soorten vogels. Bij een vogelsoort is dat, net zoals in andere landen zoals Nederland en België, het meeste te merken. Het gaat hier om de “gorriones” ofwel de “passer domesticus” die beter bekend is onder de naam huismus. Deze kleine zangvogel vormt samen met een dertigtal andere mussensoorten zoals de ringmus het geslacht Passer. De huismus in Spanje was de enige vogelsoort die vele malen meer dan het aantal menselijke inwoners van het land voorkwam met zo’n 160 miljoen exemplaren. Dat aantal is echter schrikbarend teruggenomen met volgens SEO/Birdlife minstens 60% de afgelopen 30 jaar. Deze achteruitgang van het aantal huismussen is met name te merken in de steden.

Bron: Spanje Vandaag, 14-11-17
https://www.spanjevandaag.com/14/11/2017/aantal-vogels-waaronder-de-hui…