Vleermuizen staan bloot aan neonicotinoïde insecticiden

De ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) heeft vaste vliegroutes en foerageert een substantieel deel van de tijd in veestallen maar jaagt ook vlak boven het bladerdak van bomen. De soort jaagt op spinnen en op kleine insecten, voornamelijk tweevleugeligen als vliegen en muggen, maar ook op nachtvlinders, rupsen, gaasvliegen en kevers. Op drie kraamkamerlocaties in Limburg (Lilbosch, Maria Hoop en Eijsden) zijn in de periode 2013-2015 dode individuen en mest verzameld. De neonicotinoide insecticiden imidacloprid en thiamethoxam werden in mestmonsters aangetroffen in concentraties van respectievelijk 10 en 14 microgram per kilogram (ppb). Daaruit kan worden afgeleid dat deze vleermuizen via prooi-insecten blootstaan aan neonicotinoïde insecticiden.

Bronnen:
Adriaan Guldemond, Peter Leendertse en Joost Lommen (CLM) en René Janssen (Bionet). Vleermuizen en pesticiden. Analyse van de ingekorven vleermuis in Limburg. CLM, rapport-918, december 2016.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingekorven_vleermuis