Een gigantisch ecosysteem, de insectenwereld, valt uit elkaar

Hoewel de wereld het niet ziet, stort een gigantisch ecosysteem in elkaar. Het heeft ons veel tijd gekost om deze catastrofe te begrijpen, om twee redenen: een culturele en een wetenschappelijke. Ten eerste geven we in het algemeen niet om insecten (behalve bijen en vlinders). Zelfs natuurliefhebbers zijn gefixeerd op gewervelde dieren, op wezens van bont en veren, en in de bevolking als geheel is er weinig sympathie voor het lot van insecten. We huiveren vaak van die kleine soms stekende beestjes. Minder insecten in de wereld ? Velen zouden juichen.

Ten tweede is er, voor de overgrote meerderheid van insectensoorten, geen monitoring van de aantallen. Het is ook een bijna onmogelijke opgave. Alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn er al ongeveer 25.000 insectensoorten en de meeste zijn onbekend behalve voor een paar specialisten.

Dus wat is de toekomst voor insecten van de 21e eeuw? Het zal nog erger worden, omdat we worstelen om negen miljard mensen te voeden die naar verwachting tegen 2050 in de wereld zullen leven, en mogelijk 12 miljard in 2100. De landbouw wordt nog intensiever om dat te mogelijk te maken. Denk je echt dat er de komende jaren minder insecticiden zullen worden gespoten op landbouwgronden over de hele wereld? Denk er nog eens over na. Het is een ongemakkelijke maar onontkoombare waarheid: zelfs de meest succesvolle organismen die ooit op aarde hebben bestaan, worden nu - net als de rest van de natuur - overweldigd door de gigantische schaal van menselijke activiteiten.

Bron: Michael McCarthy/The Guardian, 29 december 2017
https://www.alternet.org/environment/giant-insect-ecosystem-collapsing-…