Symposium in het Provinciehuis Drenthe over bestrijdingsmiddelen in het milieu

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied. Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Vrijdagmiddag 16 februari 2018 vanaf 13 uur organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe het symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu in het Provinciehuis Drenthe (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen), Tijdens het symposium informeren wij u over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water. Toxicologen Henk Tennekes en Martin van den Berg delen hun kennis over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur. Het doel? Met elkaar in gesprek over het gezamenlijk werken aan het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. De voordracht van Tennekes is bijgevoegd.

Programma
13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.15 uur Opening door dagvoorzitter Sascha Gabizon, directeur WECF

Welkom door gedeputeerde Cees Bijl
Bestrijdingsmiddelen in het Drentse oppervlaktewater, Margriet Samwel-Mantingh (WECF)

Catastrofale gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor insecten, Henk Tennekes (toxicoloog)
Maken wij ons terecht zorgen over gebruik van bestrijdingsmiddelen? Martin v.d. Berg (toxicoloog)
Aanpak provincie Drenthe, Wim van Oosterom (Provincie Drenthe)

14.45 uur Pauze

LTO Ambitie plantgezondheid 2030, Annemarie Breukers (LTO Nederland)
Naar een verantwoorde gewasbescherming, Jelmer Buijs (landbouwkundig adviseur)

Paneldiscussie met o.a. Dirk Jan Beuling (vakgroep akkerbouw LTO Nederland), André Hoogedijk (KAVB), Riksta Zwart (Waterbedrijf Groningen) en Rodina Fournell (Bollenboos)

16.30 uur Afsluiting, napraten met een drankje en een hapje