Symposium in het Provinciehuis Drenthe over bestrijdingsmiddelen in het milieu

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied. Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Vrijdagmiddag 16 februari 2018 vanaf 13 uur organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe het symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu in het Provinciehuis Drenthe (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen), Tijdens het symposium informeren wij u over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water. Toxicologen Henk Tennekes en Martin van den Berg delen hun kennis over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur. Het doel? Met elkaar in gesprek over het gezamenlijk werken aan het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. De voordracht van Tennekes is bijgevoegd.