Ook in de duinen zullen de insecten verdwijnen

Berichten uit Duitsland over zeer grote achteruitgang in biomassa van insecten zijn stevig aangekomen en meteen vroeg men zich af of dat voor ons land van toepassing is. In Duitse natuurgebieden is vastgesteld dat daar in 27 jaar de insectenpopulatie met 76 procent is afgenomen. Toxicoloog Henk Tennekes (67) voorspelt al sinds 2009 dat de insecten zullen uitsterven door chemische bestrijdingsmiddelen, de zgn. neonicotinoïden. Niet alleen slecht voor bijen, maar voor al het kleine leven.

Nu hoopten we altijd dat relatief schone gebieden als de kust van achteruitgang gevrijwaard blijven. Maar we hoeven ons geen zand in de ogen te strooien. De achteruitgang van tapuiten in de duinen zou ook kunnen gelden voor insecten. Denk daarbij inwaaiende bestrijdingsmiddelen uit de bollenteelt, de mix van giftige stoffen van de Maasvlakte en de zware metalen van Tata Steel.

Bron: Krapuul, 19-01-18
http://www.krapuul.nl/natuur-en-milieu-2/dieren-2/insecten/insectageddo…