De baardvleermuizen overwinteren niet meer in Westerbork

De aardappelkelder van voormalig Kamp Westerbork was tot voor kort de belangrijkste winterverblijfplaats voor baardvleermuizen in (Noord-)Nederland. Sinds 2012 loopt het aantal overwinterende vleermuizen echter sterk terug. Waar in 2012 zo’n duizend individuen werden geteld, waren er dat deze winter nog maar 81. De Baardvleermuis is een vleermuissoort van kleinschalig landschap en bossen. Zij jaagt in en langs bossen, in rivier- en beekdalen en ook wel boven weilanden. De soort komt verspreid in vrijwel geheel Nederland voor, maar niet in grote aantallen.

Bron: Nature Today, 30-01-18
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24102