Extreme normoverschrijdingen van fipronil konden niet worden aangetoond

Het fenylpyrazool-insecticide fipronil wordt in de Nederlandse landbouw gebruikt voor het coaten van kool, uien en prei, maar werd ook illegaal gebruikt als behandeling tegen de rode mijt in pluimvee. Schaaldieren en waterinsecten zijn zeer gevoelig voor fipronil en de stabiele afbraakproducten. De milieukwaliteitsnorm (MTR) voor fipronil in Nederlands oppervlaktewater is 0,07 ng / L. Omdat de detectielimiet van de meetmethode meestal 10 ng / L of hoger was, konden Nederlandse waterschappen normoverschrijdingen van fipronil in oppervlaktewater niet aantonen, in concentraties tot 150 keer boven de MTR, waardoor in de meeste delen van het land blinde vlekken ontstonden. In uienteeltgebieden in Zeeland zijn echter meetbare fipronilconcentraties tot 130 ng / L aangetoond. Soortgelijke fipronil-concentraties in oppervlaktewater zijn waargenomen in Californië. De cumulatieve toxiciteit van de fipronilemissies heeft hoogstwaarschijnlijk enorme schade veroorzaakt in aquatische organismen.

Bron:
Tennekes HA (2018) Fipronil in Surface Water: An Environmental Calamity Remaining Under Radar in the Netherlands. J Ecol Toxicol 2: 111.