Een halve eeuw na Rachel Carson's Silent Spring is de cirkel rond

Rachel Carson publiceerde op 27 september 1962 het boek Silent Spring (Dode Lente), dat waarschuwde voor de schadelijke effecten van pesticiden op het leefmilieu, vooral op vogels, zonder te weten dat insecten die van vitaal belang zijn voor biodiversiteit en voedsel daarin centraal zouden staan. De Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes publiceerde in september 2010 een wetenschappelijk artikel in een vaktijdschrift voor toxicologie, gevolgd door het boek "A Disaster in the Making" en beschreeef de ecologische ramp als volgt: "De pesticidenindustrie creëert een 'giftig landschap' waarin alleen het cultuurgewas kan overleven. Dr. Tennekes' boek verklaart hoe systemische pesticiden een verwoestend effect hebben op de leefomgeving.

"Pesticiden kunnen problemen veroorzaken wanneer ze vanuit de bodem in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. De chemicaliën diffunderen door het milieu en kunnen het waterleven en vogels beïnvloeden. Systemische insecticiden kunnen bij uitstek zulke problemen veroorzaken, omdat ze niet alleen oplosbaar zijn in water en mobiel in de bodem, maar ook niet gemakkelijk in bodem en water worden afgebroken. Dat betekent dat organismen die in het water en op het land leven chronisch worden blootgesteld aan deze stoffen. "

Tennekes' boek is een dringende herinnering aan de boodschap van Rachel Carson. Op basis van zijn wetenschappelijk onderzoek (als toxicoloog) illustreert hij de ecologische ramp die al is begonnen.

Bron: Ecocolmena, 28-02-2018
https://ecocolmena.com/efsa-confirma-neonicotinoides-peligrosos-abejas-…