Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen verontreinigen met meer dan 7000 hectare bollenteelt het landschap met imidacloprid

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen. Het areaal bloembollen was in 2017 vergeleken met 2000 met 18 procent gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare. Vooral de tulpenbollenteelt is in deze periode toegenomen. Het aantal bloembollentelers is tegelijkertijd gedaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling.

Het areaal tulpen is tussen 2000 en 2017 met 38 procent toegenomen, tot ruim 13 duizend hectare. De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 27 procent en 26 procent, minder hard dan het areaal tulpen.

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is vergeleken met 2000 met 39 procent afgenomen naar ruim 1 600. De daling van het aantal telers gaat dus gepaard met een stijging van de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de bloembollenteelt. De gemiddelde bloembollenteler had in 2017 bijna twee keer zo veel bollenland als in 2000.

Noord-Holland nam in 2017 het leeuwendeel van de bollenteelt voor haar rekening. De helft van het areaal bloembollen, ruim 13 duizend hectare, lag in deze provincie. De gemeente Hollands Kroon had met ruim 3 300 hectare de grootste oppervlakte bloembollenvelden, gevolgd door de gemeenten Noordoostpolder en Schagen met respectievelijk bijna 2 700 en ruim 2 600 hectare.

Wel is de teelt steeds meer over het land verspreid. Zo is sinds 2000 de bollenteelt vooral in Drenthe flink gegroeid. Het areaal verviervoudigde bijna tot 1 900 hectare. Hiermee komt Drenthe, na Flevoland en Zuid-Holland, op de vierde plaats van provincies met het grootste areaal bloembollen. De plaats in Drenthe waar de meeste bollenteelt plaatsvindt is Midden-Drenthe met ruim 1 200 hectare.

Bron: CBS, 22-03-18
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/12/areaal-bloembollen-blijft-groei…

Henk Tennekes

ma, 09/04/2018 - 16:10

De natuur in de Kop van Noord-Holland wordt door de bollenteelt verontreinigd met imidacloprid. De waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid worden al jarenlang overschreden, zoals op het plaatje te zien is. Daardoor worden insecten uitgeroeid en leggen de tapuiten in het duingebied het loodje. Dit is een sprekend voorbeeld van landbouw ten koste van de natuur.