Het aantal weidevogels in Zuid-Holland nam de afgelopen jaar 30 jaar met 80% af

De vogelbescherming luidde dit weekend de noodklok. Het gaat nog veel slechter met weidevogels dan gedacht. Zo nam het aantal in Zuid-Holland de afgelopen jaar dertig jaar met tachtig procent af. Nieuws dat in de Hoeksche Waard zeker niet als een verrassing komt. “Ik schrik er helaas niet van. Het is een bevestiging van wat we hier al langer zien.”Aan het woord is Dick van Houwelingen van de weidevogelwerkgroep van de Stichting Hoekschewaards Landschap.

Hij hoort het verschil vooral heel goed. “Vroeger hoorde je als je door de polder fietste allerlei baltsende en zingende vogels. En nu is dat verdwenen. Landschapspijn noem ik dat.”

Er worden wel maatregelen genomen in de Hoeksche Waard. Zo zijn er afspraken met boeren over het maaien en bemesten en de aanleg van akkerranden. Verder liggen er vanuit de natuurorganisaties en provincie actieplannen. Maar het duurt lang voordat dit allemaal tot concrete ingrepen leidt, vindt ook Van Houwelingen.

De Vogelbescherming geeft aan dat we snel met echte maatregelen moeten komen, anders raken we binnen tien jaar verschillende soorten kwijt. In de Hoeksche Waard zijn vooral grote zorgen over de patrijs (Perdix perdix). “We zetten nu alles op alles om ze te behouden, maar het is geen 5 voor 12, maar 1 voor 12 wat dat betreft.

Een grote oorzaak is de voedselvoorziening van de vogels. “Met de grote terugloop van het aantal insecten is een groot probleem ontstaan. Zeker jonge vogels zijn hier afhankelijk van. Maar er zijn meer oorzaken aan te wijzen: de verdroging, de werkzaamheden op het land.”

Ondanks dat de toekomst van de akker- en weidevogels er somber uitziet blijft Van Houwelingen strijden voor het behoud van iedere soort. “Ik ben opa geworden. En dan wil je toch ook dat je als met je kleinkind de polder in gaat kunt zeggen: hé een veldleeuwerik (Alauda arvensis) of hé een graspieper (Anthus pratensis). Dat wil ik graag aan hem over kunnen brengen.”

Bron: RTV Rijnmond, maart 2019
https://www.rijnmond.nl/nieuws/178991/Tijd-dringt-voor-weidevogels-in-d…