Ctgb maakt 85 studies neonics openbaar

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat 85 studies met middelen met de werkzame stof imidacloprid openbaar maken. Het besluit volgt op een lang lopende bezwaar- en beroepzaak uit 2012 van de Bijenstichting en de toelatinghouder Bayer CropScience.

De Bijenstichting verzocht in deze zaak de 85 neonicotinoïden-studies volledig openbaar te maken, terwijl Bayer CropScience juist volledige geheimhouding wilde. Het Ctgb besloot al eerder tot gedeeltelijke openbaarmaking, maar mocht dit besluit door de gerechtelijke procedures niet uitvoeren.

De vraag om openbaarmaking van de studies was sinds 2013 in behandeling bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De discussie ging vooral over welk belang het zwaarst weegt: het algemene, publieke belang van toegang tot milieu-informatie versus het belang van de eigenaren van deze informatie, met een beroep op het Verdrag van Aarhus.

Het CBb vroeg in 2014 het Hof van Justitie van de Europese Unie om duiding van de regelgeving. Na de reactie van het Europees Hof bepaalde het CBb dat het Ctgb uiterlijk 31 maart 2019 een nieuwe beslissing moest nemen.

Het Ctgb vindt dat de informatie openbaar gemaakt moet worden, met uitzondering van persoonsgegevens en onder meer GLP- en analysecertificaten van laboratoria. Het Ctgb vindt het van maatschappelijk belang dat zo veel mogelijk informatie openbaar is. Tegen het besluit is nog beroep mogelijk. De studies worden daarom niet direct, maar in principe over vier weken, openbaar gemaakt.

Bron: Nieuwe Oogst, 29-03-19
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/29/ctgb-maakt-85-studies-neon…