De ramp neemt zijn loop en niemand houdt hem tegen

De Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes beweert dat de neonicotinoïden verantwoordelijk zijn voor het enorme verlies van biodiversiteit. "Voor onze ogen", zegt Tennekes, "vindt de ecologische ineenstorting plaats", die de milieuramp met het insecticide DDT verre overtreft. De gevolgen, zoals Tennekes ze beschrijft, van de sterfte van insecten die vissen, vogels, amfibieën en reptielen beroven van voedsel.

Volgens toxicoloog Tennekes, directeur van het comsultancy Experimental Toxicology Services (ETS) in Zutphen is het mechanisme van deze pas sinds de jaren negentig bestaande insecticiden "revolutionair". Omdat de cultuurplanten niet per se moeten worden besproeid. Ze kunnen ook als een laag rond het zaad worden geplaatst. Zo komt het insecticide in alle delen van de plant. "Insecten die eraan knabbelen sterven af." Omdat de stoffen een lange levensduur hebben en in water oplosbaar zijn, verspreiden ze zich ongecontroleerd door de omgeving.

Deze in 2010 door ornithologen met ongeloof beschouwde stelling wordt inmiddels ondersteund door andere wetenschappers. Volgens een team onder leiding van de Nederlandse wetenschapper Caspar A. Hallmann van Sovon Centrum voor Vogelonderzoek en de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn vogels zijn op zijn minst indirect het slachtoffer van deze middelen. Want als in het agrarische landschap de imidacloprid concentratie in het oppervlaktewater 20 nanogram per liter werd overschreden, vond een flagrante daling van insectenetende vogels plaats. De pesticiden doden de larven van de insecten, waardoor de vogels de voedselbasis kwijtraken.

Neonicotinoïden zijn altijd als selectieve vergiften beschouwd. Maar volgens coördinator Hans de Kroon van de Radboud Universiteit, "suggereren onze bevindingen dat ze het hele ecosysteem beïnvloeden." Deze pesticiden vormen een veel groter risico dan verwacht, zoals de wetenschappers benadrukken. De gegevens van 15 soorten, waaronder boerenzwaluw, graspieper,en veldleeuwerik, zijn allemaal minstens tijdens de broedfase insecteneters. Door de enorme afname van de insectenwereld daalt de populatie van vogels met 3,5 procent per jaar.

Bron:
WIR SIND DANN MAL WEG - DIE (UN-) HEIMLICHE ARTEN-EROSION
EINE AGROINDUSTRIELLE LANDWIRTSCHAFT DEZIMIERT UNSERE LEBENSVIELFALT
DOOR STEPHAN BÖRNECKE IN OPDRACHT VAN MARTIN HÄUSLING, MEP
September 2018