Europarlementariërs blokkeren afzwakking bijenbescherming door lidstaten

Europarlementariërs sturen de Commissie terug naar de tekentafel nadat de lidstaten de voorgestelde maatregelen voor de bescherming van bijen hadden afgezwakt. Het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie was bedoeld om de aanbevelingen van de Europese Voedselautoriteit (EFSA) uit 2013 op te nemen in EU-wetgeving. De EFSA adviseerde om het gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen te verminderen. In de aanbevelingen staat hoe bestrijdingsmiddelen getest dienen te worden om bijen tegen acute en langdurige blootstelling te beschermen. De bestrijdingsmiddelen blijven op de markt, maar alleen als zij deze nieuwe testen doorstaan.

Een groot deel van de EU-lidstaten is echter tegen deze maatregelen. De Commissie is hierdoor genoodzaakt om enkel de maatregelen die bijen tegen acute blootstelling beschermen te behouden. “Het is onaanvaardbaar dat lidstaten de volledige uitvoering van het bijenadvies van EFSA uit 2013 blokkeren”, zegt het Europees Parlement in een resolutie die woensdag is aangenomen. Het Commissievoorstel “komt alleen met aanpassingen (...) tegen acute giftigheid voor honingbijen, maar zwijgt over langdurige giftigheid voor honingbijen, hommels en wilde bijen.” Bovendien strookt het voorstel van de Commissie “niet met recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen” en “verandert het niveau van bescherming niet”, stelt het Parlement in de resolutie.

De Europarlementariërs benadrukken dat de Europese Commissie niet mag zwichten voor 16 lidstaten die de beschermingscriteria tegenhouden, aangezien zij samen geen gekwalificeerde meerderheid vormen.

De resolutie roept de Commissie op om met nieuwe wetgeving te komen op basis van de laatste wetenschappelijke en technologische kennis. “Door veel te lage evaluatiecriteria voor het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor bijen te verwerpen willen we antwoord op een simpele vraag: zijn we serieus over milieubescherming? Zijn we serieus over de bescherming van levende organismen? Zijn we serieus over een Green Deal?” zegt de voorzitter van de Milieucommissie Pascal Canfin (Renew, FR). Hij voegt hieraan toe: “De resultaten zijn duidelijk: dankzij onze actie heeft een grote meerderheid van het Europees Parlement zich tegen afgezwakte wetgeving voor de bescherming van bijen gekeerd. We vragen de Commissie nu om hun voorstel te herzien en ons wetgeving voor te leggen die de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen voor bestuivers verbiedt.”

Bron: FOK, 24-10-19
https://frontpage.fok.nl/nieuws/824028/1/1/50/europarlementariers-blokk…