Ctgb maakt biologische fruitteelt vrijwel onmogelijk

De Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO en telersvereniging Prisma luiden de noodklok over duurzame fruitteelt. Deze week werd bekend dat de toelating van Thiovit-Jet (spuitzwavel) vervalt in alle houtig kleinfruit gewassen. In grootfruit zijn maximaal 1 of 2 toepassingen per jaar toegestaan in de maanden maart tot en met mei. Met dit besluit verdwijnt de toekomst van de biologische fruitteelt in Nederland, stellen beide organisaties. Het gewasbeschermingsmiddelenpakket voor de schimmelbestrijding in de biologische appel en perenteelt was al onvoldoende.

WHO vraagt om waakzaamheid over vogelgriep

Internationaal is grote waakzaamheid voor de vogelgriep geboden. Gevallen waarbij het virus overslaat op mensen, moeten zo snel mogelijk worden gerapporteerd. Die oproep heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag gedaan. De afgelopen maanden hebben meer dan veertig landen in Europa en Azië gevallen van vogelgriep gemeld, zowel bij wilde vogels als op pluimveebedrijven. Het gaat om verschillende varianten, die in China ook enkele menselijke slachtoffers hebben geëist. De WHO vreest dat meer besmettingen bij mensen het begin kan zijn van een pandemie, zo meldt het persbureau Reuters.

Wilde bijen worden uitgeroeid door neonicotinoïden

Wilde bijen verdwijnen waar boeren hun gewassen behandelen met de populaire insectenverdelgers neonicotinoïden. Dat maakten Britse ecologen dinsdag bekend in wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. Het is voor het eerst dat de lange-termijnschade van dit landbouwgif in kaart is gebracht. In kortdurende veldproeven was al aangetoond dat de neonicotinoïden schadelijk waren voor bijen. Neonicotinoïden zijn nicotine-achtige pesticiden. Imidacloprid is het bekendste en meest gebruikte van dit type middelen.

In het groene onderwijs is te weinig aandacht voor de biologische landbouw

Terwijl de afzet van biologische producten explosieve groeicijfers laat zien en het aantal biologische bedrijven groeit, is er in het groene onderwijs nog altijd weinig aandacht voor de sector. Dat moet anders, zegt Bionext, de ketenorganisatie van de biologische landbouw, na een verkenning op basis van gesprekken met docenten uit het onderwijs en ondernemers uit de sector. “In veel opleidingen blijkt de ruimte voor biologisch nog heel beperkt. Er wordt weinig aandacht aan besteed, of de informatie is niet onbevooroordeeld.

Aldi en Plus werken aan uitbreiding van het biologische assortiment

Ketens als Aldi en Plus werken aan uitbreiding van het biologische assortiment. Zo komt Aldi met drie soorten biologische diepvriesgroente. Aangezien het vriesvak in de winkels niet groter wordt, lijkt het om vervanging van gangbaar product te gaan. Plus gaat dit jaar zijn biologisch assortiment verdubbelen. Ook worden alle bio-producten voorzien van een nieuwe verpakking. Volgens Plus zijn de bio-producten niet duurder dan de reguliere varianten. Bio+ producten hebben over het algemeen dezelfde prijs als A-merkproducten of zijn zelfs iets goedkoper, stelt de supermarktketen.

De biologische veeteelt groeit sterk in Nederland

Het areaal biologische landbouw is in vijf jaar met bijna 10% toegenomen naar ongeveer 52.000 hectare. Het aantal bedrijven nam eveneens toe met 2% naar ruim 1.400. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het hardst groeide het aantal pluimveebedrijven met 65% ten opzichte van 2011. Het aantal biologisch gehouden kippen steeg van 2011 tot en met 2016 met bijna twee derde naar meer dan 3 miljoen. Dat is 3% van alle Nederlandse kippen, becijferde het CBS maandag. Het aantal bedrijven dat zich bezighield met de biologische pluimveehouderij steeg in de afgelopen vijf jaar met 24%.

Amfibieën worden bedreigd door bestrijdingsmiddelen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pesticiden en andere chemicaliën een significante rol spelen in de wereldwijde achteruitgang van amfibieën, zoals kikkers. De Duitse en Zwitserse wetenschappers achter de studie zeggen in het Britse dagblad The Guardian dat het zowel “verbazingwekkend” als “alarmerend” is dat veelvoorkomende pesticiden zo giftig kunnen zijn, en dat in dosissen die goedgekeurd zijn door overheden. “Je zou niet denken dat producten, die geregistreerd zijn op de markt, zo’n giftig effect hebben”, zegt Carsten Brühl van de Duitse universiteit Koblenz-Landau.

Reptielen worden bedreigd door bestrijdingsmiddelen

De blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen kan voor heel wat diersoorten een negatief effect hebben. Een nieuwe studie peilt als één van de eerste studies in zijn soort naar het risico op blootstelling voor Europese reptielen. 102 soorten werden gescreend. Vooral hagedissen blijken erg gevoelig voor pesticiden. In Europa staat 18 procent van de reptielen op de rode lijst van de World Conservation Union geregistreerd als ‘bedreigd’. Wereldwijd zijn ongeveer 10.000 reptielen bekend. Daarvan komen er een honderdvijftigtal ook in Europa voor, waaronder slangen, hagedissen en schildpadden.

Galmende 'koekoek' is steeds minder vaak te horen

Iedereen kent de roep van de koekoek (Cuculus canorus), maar slechts weinig mensen hebben de ‘vogel die zijn eigen jongen niet grootbrengt’ ooit in het echt gezien. Het aantal koekoeken neemt al decennialang af. De koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel met naar schatting tussen de 6.000 en 8.000 vrouwtjes. Er zijn slechts enkele gebieden waar het aantal koekoeken stabiel is gebleven, of zelfs sinds de eeuwwisseling is toegenomen. De koekoek is nagenoeg uitsluitend een insecteneter. Hij eet voornamelijk rupsen, waaronder behaarde die door andere vogels niet worden opgegeten.

LTO is tegen een verbod op imidacloprid voor bedekte teelten

LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland onderschrijven het grote belang van het verlagen van emissies van imidacloprid naar het oppervlaktewater. De organisaties kunnen zich dan ook vinden in het besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) waarin staat dat het gebruik van imidacloprid houdende middelen in kassen alleen is toegestaan indien het restwater wordt gezuiverd voor tenminste 99,5%. Mede op verzoek vanuit LTO is aansluiting gezocht bij de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw.