Nederlandse ecologen bevestigen nu ook dat milieuverontreiniging met imidacloprid de boerenlandvogels zal uitroeien

De vogelstand daalt in gebieden waar hogere concentraties van het bestrijdingsmiddel imidacloprid in het oppervlaktewater worden gevonden. De spreeuw en de boerenzwaluw - algemeen voorkomende insecteneters - nemen in aantal af als er meer van het gewasbeschermingsmiddel in het water zit. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het onderzoek is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift Nature. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de waterschappen over bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater in de periode van 2003 tot 2009 en over de vogelpopulaties in de periode van 2003 tot 2010 in Nederland. Conclusie is dat in gebieden met hogere concentraties van imidacloprid in oppervlaktewater er sprake is van een daling van de vogelstand of een verminderde groei van de vogelstand.

De onderzoekers hebben gekeken naar de bosrietzanger, rietzanger, kleine karekiet, veldleeuwerik, graspieper, geelgors; spotvogel, boerenzwaluw, gele kwikstaart, ringmus, fitis, roodborsttapuit, spreeuw, grasmus en de grote lijster.

Bron: De Boerderij, 9 juli 2014
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2014/7/Vogelstand-daalt-bij-gebruik…
Link naar de Nature publicatie:
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13531.html
Caspar A. Hallmann, Ruud P. B. Foppen, Chris A. M. van Turnhout, Hans de Kroon & Eelke Jongejans
Nature (2014) doi:10.1038/nature13531

Henk Tennekes

do, 10/07/2014 - 13:30

" Geachte heer Tennekes,

Excuses dat ik zo lang niets van mij heb laten horen. Ik heb uw stukken en boek wel bestudeerd, maar wist niet zo goed wat ik ermee aanmoest. De analyses die u in uw boek presenteert vond ik niet zo overtuigend.
Tegelijkertijd is duidelijk dat het om een in potentie zeer ernstig probleem gaat.

De reden dat ik u nu mail is niet dat ik ondertussen wel overtuigd ben van uw analyses, maar dat Caspar Hallmann grote interesse blijkt te hebben voor dit probleem. Caspar is nu aan een promotieonderzoek bij de Radboud Universiteit begonnen, maar heeft daarvoor bij SOVON gewerkt aan de statistische analyse van verspreidingsgegevens van o.a. broedvogels.
Caspar is een uitermate bekwame rekenaar en hij heeft al helemaal uitgedacht hoe hij kaartbeelden van imidacloprid wil koppelen aan de kaartbeelden van de vogels om op die manier te toetsen of er sprake is van duidelijke correlaties. Zijn belangrijkste probleem is de tijd vinden om de berekeningen uit te voeren"

Henk Tennekes antwoordde op 10-07-14:
"Geachte heer Ens,

Mag ik even terugkomen op uw correspondentie met mij van 2012? Gefeliciteerd met de belangrijke publicatie van Caspar Hallmann et al. in Nature. Ik mis in zijn artikel echter wel een verwijzing naar mijn werk. Het was wel zo netjes geweest mij te citeren, vindt U ook niet? Ik heb jarenlang voor mijn wetenschappelijke publicaties over de neonicotinoiden op een houtje gebeten, en ik denk dat ik daarvoor nu ook de erkenning verdien die mij toekomt.

Sehr geehrter Herr Hallmann,

Es ist in der Wissenschaft üblich Quellen korrekt zu zitieren. Es ist sehr schade, dass Sie Ihre hervorragende Veröffentlichung in Nature mit einem grossen Makel belasten."

Henk Tennekes

za, 12/07/2014 - 09:26

Geachte heer Tennekes,

Dank voor uw email. Ik zag vanochtend op de website van de NRC dat Vogelbescherming gebruik van imidacloprid wil verbieden op basis van het onderzoek in Nature van Radboud Universiteit en Sovon. Net als u ben ik blij (voor zover je blij kan zijn bij bewijsvoering over gifstoffen) dat er nu blijkbaar duidelijke bewijzen zijn dat imidacloprid schadelijke gevolgen heeft voor de vogelstand. Ik ben echter niet betrokken geweest bij de analyses en de publicatie en heb de publicatie in Nature ook nog niet gezien. Het lijkt mij dat u deze kwestie moet opnemen met de auteurs.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Ens
Geachte collega's

Bij deze. Heeft U een verklaring voor het feit dat geen enkele van mijn publicaties werd geciteerd in de Nature publicatie van Hallmann et al., terwijl ik al sinds 2010 heb gewaarschuwd voor de enorme risico's van goed gedocumenteerde milieuverontreiniging met imidacloprid voor ongewervelde dieren en de voedselketen waar ongewervelden deel van uit maken?

Met vriendelijke groet

Dr. H. A. (Henk) Tennekes
Consultant in Toxicology
Experimental Toxicology Services (ETS) Nederland BV Frankensteeg 4 7201KN Zutphen, The Netherlands www.toxicology.nl www.disasterinthemaking.com www.farmlandbirds.net