Fungiciden

It is hardly possible to protect grassland birds on pesticide-contaminated soil

In this study the presence of 664 pesticides and 21 anti-parasitic drugs was investigated in concentrated feed, manure and soil on 24 Gelderland livestock farms (15 conventional and 9 organic). In the three substrates, 134 different fungicides, herbicides, insecticides and biocides were found in ecologically relevant concentrations. No sample was free of pesticides. A total of 116 different pesticides was found on 16 conventional farms and 71 on 9 organic farms.

Bescherming van weidevogels is nauwelijks mogelijk op land dat wordt blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen

In dit onderzoek werd op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische) de belasting van krachtvoer, mest en bodem met 685 verschillende bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Op de 16 gangbare bedrijven werden in het totaal 116 bestrijdingsmiddelen gevonden en op 9 biologische 71. Geen enkel monster was vrij van bestrijdingsmiddelen. De concentraties in biologisch krachtvoer waren gemiddeld 3,7 maal lager dan in gangbaar krachtvoer. De gehalten in mest en in de bodem waren bij biologische bedrijven resp.

Pestizide und Tier-Antibiotika in allen Fließgewässern Europas

Untersuchungen von Wasserproben aus 29 kleinen Wasserstraßen in zehn verschiedenen Ländern der Europäischen Union (Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien) zeigten erschreckend hohe Rückstände an Pestiziden und Tierarzneimitteln. Gefunden wurde die sagenhafte Menge von 103 Pestiziden und 21 Tierarzneimitteln. Stoffe, denen Tiere in der Umwelt ausgesetzt sind, die gar nicht Ziel der Präparate sind.

Pesticides and antibiotics polluting streams across Europe

Pesticides and antibiotics are polluting streams across Europe, a study has found. Scientists say the contamination is dangerous for wildlife and may increase the development of drug-resistant microbes. More than 100 pesticides and 21 drugs were detected in the 29 waterways analysed in 10 European nations, including the UK. A quarter of the chemicals identified are banned, while half of the streams analysed had at least one pesticide above permitted levels.

De strengere toetsing van de chronische toxiciteit van bestrijdingsmiddelen wordt al jaren gedwarsboomd

Sinds 2013 ligt in de EU een richtsnoer klaar om bijen en andere insecten te beschermen tegen pesticiden. De invoering daarvan wordt al jaren getraineerd, en Nederland blijkt daaraan mee te doen: ons land betoont zich gevoelig voor de argumenten van de pesticide-fabrikanten. Sinds januari 2019 ligt er een drastisch afgezwakte versie van het richtsnoer ter tafel. ‘Soms verlies ik mijn motivatie,’ verzucht degene tegenover me. ‘Er is nu vijf of zes jaar tijd verspild. Als het mensen het niet interesseert dat de bijen verdwijnen, dan accepteer ik dat.

Pflanzenschutzmittel vergiften kleine Bäche

Zwei Studien zeigen erneut, dass Gewässer in landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind. Die Konzentrationen einzelner Stoffe stellen über Monate hinweg ein Risiko für chronische Schäden der Pflanzen und Tiere im Wasser dar. Vom März bis im Oktober 2017 haben die Eawag und das Oekotoxzentrum Proben aus fünf kleineren Bächen genommen. Wie die Eawag berichtet, wurden die Einzugsgebiete der Bäche dabei jeweils unterschiedlich landwirtschaftlich genutzt. Untersucht wurden die Proben auf Pflanzenschutzmittel. Die Resultate sind besorgniserregend.

Bewoners van Westerveld onderzoeken landbouwgif in bodem en water en vinden 57 middelen

In het Drentse Westerveld worden op grote schaal lelies geteeld. Daarbij gebruiken de boeren veel bestrijdingsmiddelen. Honderdzestig bezorgde omwonenden van velden met lelieteelt in Westerveld lieten dertien monsters van de bodem en het oppervlaktewater onderzoeken en vonden giftige stoffen. In tien grond- en gewasmonsters zaten 57 verschillende bestrijdingsmiddelen. De burgers eisen dat de overheid maatregelen neemt.

Six days of eating all organic is enough to significantly reduce pesticide levels in the body

Researchers in California just demonstrated that a mere six days of eating all organic is enough to significantly reduce levels of harmful pesticides in your body. In the study, four families (with completely different backgrounds) consumed conventional products for six days and had their urine tested. Then, they ate a 100 percent organic diet for six days and had their urine tested again. The drop in pesticide levels present in their urine between tests was massive.

Study Shows Pesticide Levels in Families Dropped by 60% After One-Week Organic Diet

A new peer-reviewed study shows that eating a completely organic diet—even for just one week—can dramatically reduce the presence of pesticide levels in people, a finding that was characterized as “groundbreaking” by critics of an industrial food system that relies heavily on synthetic toxins and chemicals to grow crops and raise livestock. Published in the Environmental Research, the study—titled Organic Diet Intervention Significantly Reduces Urinary Pesticide Levels in U.S.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel negeert de grootste sleutelproblemen op het Nederlandse platteland

De laatste decennia is het Nederlandse platteland veranderd in een ecologische woestijn. De verstikkende deken van ammoniak en landbouwgif die over ons landschap ligt, heeft vergaande gevolgen, niet alleen voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en voor het agrarische bedrijf. Iedereen heeft dan ook lang uitgekeken naar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat een oplossing zou presenteren. Maar zelden was de teleurstelling zo groot. Het plan negeert de grootste sleutelproblemen op het Nederlandse platteland: het te kleine natuurareaal en een landbouw die extreem vervuilend is.