It's only the environment, stupid ! De dubbele standaarden voor economische belangen en voor het milieu

Het Verdrag van Aarhus uit 1998 werd in 2005 met de nodige pomp and circumstance door de EU geratificeerd. Dit baanbrekende internationale akkoord verleent aan burgers en milieuverenigingen bijzondere inspraak- en procedurerechten in milieuzaken. Ondanks de duidelijke verbintenissen weigert Europa echter koppig deze rechten expliciet te erkennen in haar eigen besluitvormingsprocessen. Multinationals hebben wel toegang tot bijzondere procedures voor aparte arbitragetribunalen, het leefmilieu krijgt heel wat minder krediet.

De wereldvoedselvoorziening dreigt in handen te komen van een paar multinationals

Het is een veelbesproken overname: die van Monsanto door Bayer. Het Duitse chemieconcern koopt de Amerikaanse zaadveredelaar voor 66 miljard dollar. Dat roept het nodige verzet op: Monsanto is een van de meest omstreden bedrijven ter wereld. Monsanto produceert genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen voor de landbouw. Ook vraagt het biotechbedrijf veel patenten aan op natuurlijke eigenschappen van groenten. Volgens activisten schaadt het bedrijf het milieu en de gezondheid, onder meer met zijn pesticide Roundup en door de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde gewassen.

De biodiversiteit holt achteruit, maar je leest in het Living Planet Report niets over de kwalijke rol van bestrijdingsmiddelen

De globale biodiversiteit zal in 2020 met 67% gekelderd zijn tegenover 1970, als de huidige trend zich voortzet. Dat zegt de nieuwe editie van het Living Planet Report (LPR) van WWF, dat vandaag werd voorgesteld in het Natuurhistorisch Museum in Brussel. Het rapport toont aan hoe de mens de aarde aan het overrompelen is op een nooit geziene manier in de geschiedenis van onze planeet. Mondiale populaties van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen zijn nu teruggevallen met 58% tussen 1970 en 2012. We zijn getuige van een 6e massa-extinctie in wording.

Verzoek van milieu-organisaties aan het Ctgb de toelating van neonicotinoïden in te trekken wordt afgewezen

Met de publicatie in de Staatscourant start vrijdag 28 oktober 2016 de inzagetermijn van het voorgenomen besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op het verzoek van de Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace Nederland en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Deze organisaties verzoeken het Ctgb de toelating van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden in te trekken.

Duitse experts pleiten voor een volledig verbod van neonicotinoide insecticiden om uitroeiing van insecten te verhinderen

Hele gebieden zonder bestuivende insecten - in China nu al realiteit. Daar worden bomen en planten met de hand bestoven, en in een paar jaar kan het bij ons ook zo zijn. De meest recente onderzoeksresultaten tonen aan dat de voorraad van wilde bijen en andere insecten dramatisch is gedaald. Als deze trend zich doorzet, zo de experts, sterven ze in minder dan tien jaar uit. De gevolgen zouden een ecologische ramp zijn die ook torenhoge economische verliezen zou veroorzaken in de landbouw en voedselproductie.

Ziekteverwekker heeft sinds de jaren negentig een enorme slachting bij amfibieën aangericht

Juist omdat de meeste amfibieën een vocht- en luchtdoorlatende (en dus kwetsbare) huid hebben die ook een rol speelt bij de ademhaling, zijn de dieren uitstekende indicatoren voor de ecologische gezondheidstoestand van een leefmilieu. Een spectaculaire afname van het aantal amfibieën in een gebied is doorgaans dan ook een teken dat er op natuurlijk vlak iets goed mis is.

De landbouw verpest de natuur - Frank Berendse roept de politiek op het tij te keren

„Ik begeef me met dit boek een beetje op glad ijs”, bekent Frank Berendse, in de salon van zijn fraaie huis in de bossen even buiten Wageningen. „Ik ben botanicus en vogelaar. Over de toekomstige inrichting van Nederland weet ik niet zo veel. Maar toch wilde ik dit boek schrijven. Het moest gewoon geschreven worden.” Berendse (65) was tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Universiteit. Hij heeft een vlot lezend, pamfletterig boek geschreven over landschap en natuur in Nederland.

The times they are a changin

De verkoop van duurzame voeding in ons land blijft stormachtig groeien. Nam de omzet in heel 2015 toe met 16 procent, in de eerste helft van 2016 steeg de verkoop met 24 procent, blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker IRI. Het betreft omzetcijfers van duurzame levensmiddelen als vlees, koffie, chocolade, fruit en vis in de supermarkten, verreweg de belangrijkste plek waar consumenten eten en drinken kopen. In geld gaat het om 1,3 miljard euro.

Bayer verklaart een neonicotinoide zonder drempelwaarde van giftigheid voor insecten veilig voor bijen

De zaadbehandeling met clothianidin (een neonicotinoïde) op koolzaad heeft geen aanwijsbaar effect op bijen. Dat concluderen onderzoekers in wetenschappelijke publicaties in het tijdschrift Ecotoxicology. De onderzoeken zijn gefinancierd door Bayer Crop Sciences. Voor het onderzoek zijn in het najaar van 2014 in de Duitse deelstaat Meckelenburg Voorpommeren in twee gebieden van 65 vierkante kilometer, grootscheepse velden ingezaaid met koolzaad. In het ene gebied ging het om 800 hectare behandeld koolzaad en in het andere om 600 hectare onbehandeld koolzaad.

Merels in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg leggen massaal het loodje vanwege dodelijk Usutu virus

De Vogelbescherming Nederland kreeg de laatste tijd al zeer veel meldingen van dode merels binnen en was dus al bang dat het Usutu-virus ook zou gaan toeslaan in Nederland. Onderzoek aan in Nederland dood gevonden merels heeft nu definitief uitgewezen dat het om het gevreesde Usutu-virus gaat. 'Het virus zorgde in 2012 nog bij onze Duitse buren voor een massale sterfte onder de merels en nu komen er talloze meldingen uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg', aldus de Vogelbescherming. Het Usutu-virus vindt zijn oorsprong in Afrika en wordt overgebracht door muggen.