Wilde ridderspoor verdwijnt uit Nederland door een gebrek aan hommels

Wilde ridderspoor Consolida regalis is een slank, statig akkeronkruid. Het is een middelhoge, behaarde, éénjarige plant die voor of na de winter kiemt. De bloeitijd valt in de zomer. De bestuiving vindt door langtongige hommels plaats. Wilde ridderspoor komt voor in Europa vanaf Frankrijk en Scandinavië oostwaarts en in West-Siberië. In Nederland bereikt ze haar westgrens en is vrijwel tot de rivierdalen beperkt. Hier was ze in de 17e en 18e eeuw beslist niet zeldzaam. Recent is de plant alleen nog in de oostelijkste delen van het rivierengebied in Limburg en Gelderland gevonden en de kans is groot dat ze daar binnen aanzienlijke tijd verdwijnt. Wilde ridderspoor is een exclusieve bewoner van wintergraanakkers op matig bemeste, kalkhoudende, zandige klei. De achteruitgang van de soort is vooral toe te schrijven aan zware bemesting en aan chemische onkruidbestrijding, die tevens de haar bestuivende hommels van de akkers heeft verdreven.

Hommels kunnen op een aantal manieren blootstaan aan pesticiden. Door direct contact met bestrijdingsmiddelen (b.v. insecticiden) op bloemen of door contact met behandelde plantendelen of opname van de chemische middelen via de nectar of pollen. Of indirect door middelen (b.v. herbiciden) die hun voedselplanten doden.

Bronnen:
http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Consolida%20regalis.ht…
http://www.hymenoptera.nl/pdf/bzzz30.pdf