Stille ramp: de insecten verdwijnen

Er zijn steeds minder insecten. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid insecten in de natuurgebieden rond het Duitse Krefeld met bijna 80% is afgenomen in 25 jaar van 1989 tot 2014. Een afname die volgens een publicatie in Science niet alleen in Duitsland geconstateerd wordt, maar ook in andere landen. Zo daalde het aantal insecten in Schotland met 60%. Het onderzoek in Krefeld werd uitgevoerd in natuurgebieden waar niet zo extreem veel was veranderd in het beheer van die gebieden zelf. Maar in de omgeving is wel veel veranderd.

Bijensterfte in de VS: 44% sneuvelde in 2015/2016

Onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Landbouw toont aan dat 44 procent van de bijen het afgelopen jaar is gesneuveld. Dat dit patroon zich voor de tweede keer herhaalt vinden experts “ronduit alarmerend”. Zowel de verliezen tijdens de winter als die tijdens de zomer namen toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is nu al het tweede jaar op rij dat de verliezen tijdens de zomer de concurrentie kunnen aangaan met die van de winter.

Waterschap Limburg spreekt van grote winst als imidacloprid en/of thiacloprid op alle meetlocaties normoverschrijdend worden aangetroffen

Het Waterschap Limburg doet vanaf 2015 (toen nog als Waterschap Peel en Maasvallei) mee met één van de landelijke meetnetten gewasbeschermings-middelen: namelijk het meetnet voor de glastuinbouw. Deze langjarige meetnetten zijn opgesteld per teelt. Voor glastuinbouw is een apart meetnet gemaakt waar zeven waterschappen aan mee doen. Het meetnet loopt door tot 2023.

Verlies biodiversiteit breekt veilige drempel wereldwijd

De biodiversiteit gaat er overal ter wereld zo sterk op achteruit dat het functioneren van ecosystemen en daarmee de stabiliteit van de menselijke samenlevingen in gevaar komen. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek in samenwerking met het VN-milieuagentschap Unep. Het team analyseerde data van honderden wetenschappers overal ter wereld, goed voor 2,38 miljoen gegevens over 39.123 diersoorten op 18.659 plaatsen. Op basis daarvan reconstrueerden ze per vierkante kilometer hoe de biodiversiteit is veranderd sinds de komst van de mens.

Neonicotinoïden aangetoond in drinkwater in de VS

In 2015 onderzocht de US Geological Survey watermonsters uit oppervlaktewater, verspreid over de VS. In ruim de helft van de monsters werden resten van neonicotinoïden gevonden. De US Geological Survey heeft daarna samen met de University of Iowa leidingwater onderzocht. De monsters zijn genomen van tappunten op de campus van de universiteit en in Iowa City. Dat is een kleine stad midden in agrarisch gebied, waar de insecticiden worden toegepast. De gehaltes varieerden van 0,24 tot 57,3 nanogram per liter water (delen per biljoen).

De huidige MTR voor clothianidine in het oppervlaktewater is veel te hoog

Het neonicotinoïde insecticide clothianidine is in Nederland toegelaten als middel voor behandeling van zaden van suikerbieten en voederbieten ter voorkomen van schade door insecten. De stof is zeer persistent in de bodem met een halfwaardetijd van 545 dagen, en spoelt bovendien gemakkelijk uit naar het grondwater of komt door afspoeling in het oppervlaktewater terecht.

Europese salamandersoorten staan op uitsterven

Onderzoekers van de UGent slaan alarm: verschillende soorten Europese salamanders zijn in gevaar als we niet dringend maatregelen nemen tegen een schimmel. An Martel (UGent) en een door haar aangevoerde internationale ploeg onderzoekers waarschuwen in het wetenschappelijke topblad Nature dat het snel de verkeerde kant op kan gaan met een hele reeks Europese salamanders. Zelfs een vluchtig contact met de Bs-schimmel (Batrachochytrium salamandrivorans) kan de diertjes fataal worden. De schimmel werd drie jaar geleden door Martel ontdekt (ze haalde er toen het andere topblad Science mee).

Het water van Delfland blijft ook in 2016 een bestrijdingsmiddelenriool

De waterkwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren in glastuinbouwgebieden in het Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat is de belangrijkste conclusie die Delfland heeft getrokken uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016. Uit de meetresultaten over 2016 blijkt dat de concentraties bestrijdingsmiddelen en meststoffen (stikstof en fosfaat) nog steeds te hoog zijn en niet verminderen. De hoogste en meeste normoverschrijdingen worden aangetroffen in de glastuinbouwgebieden.

Aantal Nederlandse biologische boeren groeit met ruim twaalf procent

In 2016 groeide voor het eerst sinds 2010 het aantal geregistreerde biologische boerenbedrijven harder dan het aantal biologische handels- en verwerkingsbedrijven. Er zijn nu 1831 boerenbedrijven geregistreerd bij Skal Biocontrole. Door de krapte in het aanbod van biologische grondstoffen groeide het aantal handelsbedrijven langzamer, met tien procent naar 2.586. Steeds meer provincies kiezen ervoor om biologische landbouw te stimuleren.

Duurzame thee wint terrein in Sri Lanka

De theesector in Sri Lanka is 153 jaar oud en momenteel de grootste industrie in het land. Hij biedt werk aan 2,5 miljoen mensen. Volgens de Export Development Board in Sri Lanka, is de sector goed voor 62 procent van alle landbouwexport. Zo’n 400.000 mensen zijn actief op kleinschalige theeplantages. De lucratieve theesector kampt echter met steeds meer uitdagingen. De ernstigste is de achteruitgang van de grond.